نتیجه همه پرسی از ۱۷ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۶


تعداد آرای اعلام شده در زیر تنها آرایی هستند که از راه این تارنما و از راه ایمیل به دست ما رسیده است و به وسیله رای دهندگان تایید شده‌اند. تعداد آرای تایید نشده که نشان دهنده نادرست بودن آدرس ایمیل، و یا عدم پاسخ رای دهنده تا این هنگام بوده است به کلی از سیستم خارج شده‌اند.

هم‌میهنان در مدت ۲ هفته به پرسش:

«آیا شما با خواست فرزندان درون میهن پیرامون براندازی رژیم اسلامی بدون توجه به میزان تلفات و ضایعات سنگین، موافق هستید؟»

چنین پاسخ داده‌اند:
کل آرای داده شده: 478
من موافق هستم: 473 98.95%
من مخالف هستم: 5 1.05%