List/Grid

نمایش نوشته‌ها با برچسب: سلمان فارسی بنيانگذار اسلام

سلمان فارسی بنيانگذار اسلام

مايا، ناجا، بهوبودان، ابن بخشودان نامهای شاهزاده خائنی هستند که در اسلام به سلمان فارسی شهرت دارد و بنيانگذار اسلام و ارباب و آموزگار محمد تازی و تنها انگيزه او… ادامه مطلب »