List/Grid

بازگشایی تازینامه (قرآن) استراک در دسته بازگشایی تازینامه (قرآن)

سوره البقرة ، آیه های ۹۷ به بعد tn-002-097

این چرندیات قران است نگویید که ما توهین میکنیم !!! کجاست آفریننده ای که این همه چرندگو باشد ! میگویید این کتاب هدایت و بشارتی است برای مومنین ، در… ادامه مطلب »

سوره البقرة ، آیه های ۱۰۸ به بعد tn-002-108

ایرانی کمی فکر کن همه اینها برای فاطی تمبون میشه ؟؟ خودش هر چیزی بگویید و اگر کسی از او دلیل بخواهد از نظر اسلام کافر است و باید کشته… ادامه مطلب »

سوره البقرة ، آیه های ۱۱۵ به بعد tn-002-115

اسلام نه آخوند و نه محمد و نه علی و عمر و عثمان ، اسلام اصلش این کتاب است که مزخرفتر از همه است ، به اعتراف این کتاب :… ادامه مطلب »

سوره البقرة ، آیه های ۱۱۸ به بعد tn-002-118

باز هم رندی آیات ما برای یقین داران است یعنی من فقط دارو برای افراد سالم دارم نه برای بیماران در اینجا الله خود محمد را هم تهدید میکند!!!!(سلمان فارسی)… ادامه مطلب »

سوره البقرة ، آیه های ۱۲۲ به بعد tn-002-122

باز هم رفت با مشت زد در چانه یهود!! و یکی از تضادهای قران و به اعتراف این کتاب(قران) الله قوم بنی اسراییل را بر جهانیان برتر قرار داده !!!… ادامه مطلب »

سوره البقرة ، آیه های ۱۲۴ به بعد tn-002-124

بزرگترین دیینی که فرزند این آب و خاک باید به خاک ادا کنه ما ادا کردیدم ، ما کسی را جای کسی شکنجه نمیدیم چرا چون میخواهد خودش را تبره… ادامه مطلب »

سوره البقرة ، آیه های ۱۲۵ به بعد tn-002-125

نامه یعنی کتاب و تازی یعنی تازندگان تازیانه زن که هم تاختند و تازیانه به پیکر تاریخ و فرهنگ نیاکان ما زدند و از سوی دیگه تشابهی که اندامهای باریک… ادامه مطلب »

سوره البقرة ، آیه های ۱۲۷ به بعد tn-002-127

اصلاٌ جه نیازی داره الله ، الله که میگه شو میشود پس این حرفها جه معنی داره وقتی که میگه بمیر میمیرد و یا زنده شو زنده میشود ، همه… ادامه مطلب »

سوره البقرة ، آیه های ۱۳۲ به بعد tn-002-132

گاهی اوقات الله یادش میره و سوم شخص میشه ؛ الله که نباید سوم شخص بشه . آیه یعنی باید از طرف خدا بیاد در اینجا کاملاً مشخصه إِذْ قَالَ… ادامه مطلب »

سوره البقرة ، آیه های ۱۳۵ به بعد tn-002-135