List/Grid

جمشید شارمهد استراک در دسته جمشید شارمهد

آیا شاه تنها یک سمبل است ؟

آیا شاه تنها یک سمبل است ؟ در فرهنگ ایرانی شاه مانند چوب کبریت نیست برنامه رادیو تندر در تاریخ ۵ خرداد ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۲۵ می ۲۰۱۲… ادامه مطلب »

وظیفه پادشاه در آیین ریشه ای و بحث انحرافی همبستگی

وظیفه پادشاه در آیین ریشه ای و بحث انحرافی همبستگی برنامه رادیو تندر در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۲۰ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن… ادامه مطلب »

سخنی در رابطه با اتحاد ملی

سخنی در رابطه با اتحاد ملی برنامه رادیو تندر در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱۸ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد   دیدن این برنامه در… ادامه مطلب »

حقوق مذهب در آیین ریشه ای

حقوق مذهب در آیین ریشه ای برنامه رادیو تندر در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱۳ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه در یوتیوب… ادامه مطلب »

ما با درفش کاویانی پا به عرصه مبارزه گذاشتیم

ما با درفش کاویانی پا به عرصه مبارزه گذاشتیم برنامه رادیو تندر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱۱ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این… ادامه مطلب »

ضرورت پرداختن به بحث انحراف کننده مبارزه مدنی بدون خشونت

ضرورت پرداختن به بحث انحراف کننده مبارزه مدنی بدون خشونت سراب مقاومت مدنی برنامه رادیو تندر در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۶ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان:… ادامه مطلب »

شبحه روشنفکران و آدرس های اشتباهی

شبحه روشنفکران و آدرس های اشتباهی

شبحه روشنفکران و آدرس های اشتباهی و سه خصوصیت ویژه انجمن پادشاهی ایران برنامه رادیو تندر در تاریخ۱۱ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید… ادامه مطلب »

یک نمونه عشق در فرهنگ ایرانی

زهی شیرین و شیرین مردن او زهی جان دادن و جان بردن او چنین واجب کند در عشق مردن به جانان، جان، چنین باید سپردن فرهنگ نیاکانی میآموزد که ما… ادامه مطلب »

قوانین مبارزات مدنی چیست؟

قوانین مبارزات مدنی چیست و انجمن پادشاهی ایران چگونه از آن برای براندازی رژیم اسلامی استفاده میکند. مبارزات مدنی بدون خشونت تنها در چارچوب قوانین موجود یک کشور انجام میشود… ادامه مطلب »

در نکوهش طرفداران ناتوان فرود فولادوند

برنامه رادیو تندر در تاریخ ۳ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۲۲ آوریل ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد   دیدن این برنامه   فایل های صوتی این برنامه: [1],… ادامه مطلب »