List/Grid

جمشید شارمهد استراک در دسته جمشید شارمهد

پاسخ به پرسشهایی در زمینه شیوه های یارگیری و سازماندهی در انجمن پادشاهی ایران از دیدگان امنیتی

پاسخ به پرسشهایی در زمینه شیوه های یارگیری و سازماندهی در انجمن پادشاهی ایران از دیدگان امنیتی چه کسی را به درون میپذیریم و چه کسی باید بیرون بماند؟. درون… ادامه مطلب »

ما به چه دلیل خود را روزبهان مینامیم ؟

ما به چه دلیل خود را روزبهان مینامیم ؟ افتخار ما این است که خود را با نام روزبهان بنامییم برنامه رادیو تندر در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۶۳۷۶ (۱۳۹۱… ادامه مطلب »

افزایش مقاومت و درگیریها

افزایش مقاومت و درگیریها برنامه رادیو تندر در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۶ جولای ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه در یوتیوب فایل… ادامه مطلب »

مسئله زنان از دیدگاه مبارزاتی

مسئله زنان از دیدگاه مبارزاتی دیدن این برنامه در یوتیوب   فایل های صوتی این برنامه: [1], [2], [3], [4]

توفان در فنجان آب پاسخ به «مبارزین دلآور» سرزمین «فیس بوک»

توفان در فنجان آب پاسخ به مبارزین دلآور سرزمین فیس بوک انجمن پادشاهی کجاست؟ چه کسی انجمن پادشاهی است؟ رابطه ما با شاهزاده رضا پهلوی چیست؟ وظایف اساسی ما در… ادامه مطلب »

آیین ریشه ای و زنان

آیین ریشه ای و زنان برنامه رادیو تندر در تاریخ ۴ تیر ماه ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با۲۴ ژوئن ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه فایل های صوتی… ادامه مطلب »

اهمیت شمشیر اسلام زدایی در دست انجمن پادشاهی ایران

اهمیت شمشیر اسلام زدایی در دست انجمن پادشاهی ایران برنامه رادیو تندر در تاریخ ۳۱ خرداد ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه… ادامه مطلب »

برنامه ای به یاد تکاور تندر زنده یاد بیژن عباسی ( پیروز)

برنامه ای به یاد تکاور تندر زنده یاد بیژن عباسی ( پیروز) فردی که اولین کلنگ نابودی گور خمینی را زد، در زیر متن سخنرانی وی را که در تاریخ… ادامه مطلب »

میز گردی در باره اسلام با هواداران اسلام لطیف

میز گردی در باره اسلام با هواداران اسلام لطیف شرکت کنندگان: جمشید شارمهد و فظایل عزیزان ، حسن اجلالی ، حمید میرزا آقاصی ، علی ظرابی دیدن این برنامه  … ادامه مطلب »

درمانگی سلطنت طلبان نتیجه روی کردن به قدرت های بیگانه است .

درمانگی سلطنت طلبان نتیجه روی کردن به قدرت های بیگانه است . برنامه رادیو تندر در تاریخ۱۲ خرداد ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با۱ ژوئن ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن… ادامه مطلب »