List/Grid

رادیو تندر استراک در دسته رادیو تندر

قوانین مبارزات مدنی چیست؟

قوانین مبارزات مدنی چیست و انجمن پادشاهی ایران چگونه از آن برای براندازی رژیم اسلامی استفاده میکند. مبارزات مدنی بدون خشونت تنها در چارچوب قوانین موجود یک کشور انجام میشود… ادامه مطلب »

در نکوهش طرفداران ناتوان فرود فولادوند

برنامه رادیو تندر در تاریخ ۳ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۲۲ آوریل ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد   دیدن این برنامه   فایل های صوتی این برنامه: [1],… ادامه مطلب »

در باره سرآب مقاومت مدنی بدون خشونت

برنامه رادیو تندر در تاریخ ۱ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد   دیدن این برنامه   فایل های صوتی این برنامه: [1],… ادامه مطلب »

در باره ملخ های عقیم در صحنه سیاسی

برنامه رادیو تندر در تاریخ ۲۹ فروردین ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱۷ آوریل ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد   دیدن این برنامه   فایل های صوتی این برنامه: [1],… ادامه مطلب »

نخستین برنامه از سلسله برنامه های تلویزیون آپادانا

برنامه رادیو تندر در تاریخ ۲۷ فروردین ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱۵ آوریل ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد   دیدن این برنامه   فایل های صوتی این برنامه: [1],… ادامه مطلب »

«گپ خودمانی» با ستار دلدار

«گپ خودمانی» با ستار دلدار

امروز کدبان ستار دلدار پیش از آغاز برنامه های رادیو تندر از تلویزون آپادانا با کدبان جمشید شارمهد در برنامه روزانه خود به نام <گپ خودمانی» دیدار و گفتگو کرد…. ادامه مطلب »

آغاز پخش برنامه های رادیو تندر از تلویزیون آپادانا

آغاز پخش برنامه های رادیو تندر از تلویزیون آپادانا

از روز ۲۷ فروردین ۶۳۷۶ شاهنشاهی (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱۵ آوریل ۲۰۱۲ برنامه های ویژه رادیو تندر برای مهاجرین ایرانی در آمریکای شمالی  از طریق تلویزیون آپادانا پخش میشود…. ادامه مطلب »

سخنی چند با هواداران استاد فرود فولادوند

در این برنامه  روی سخن با هواداران استاد فرود فولادوند و انجمن پادشاهی ایران است. کژدم گزنده در این برنامه ضمن بررسی کوتاه و فشرده از اوضاع کنونی منطقه به… ادامه مطلب »

«سید رضا» استخوانی در گلوی سلطنت طلبان

«سید رضا» استخوانی در گلوی سلطنت طلبان

در برنامه «پرگار» در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۲ شرکت کنندگان دستچین شده به بحثی پرداخته اند که سر تتیر آن نیز خبر از سیاست لجنپراکنی و زهرپاچی علیه افکار انجمن… ادامه مطلب »

ما باستانگرا هستیم؟

ما باستانگرا هستیم؟

در قرن بیست و یکم، اجتماع انسانی غربی با پشتیبانی از تکنولوژی قدم به سوی افق هایی گذاشته است که در عمل مرز کلاسیک، یعنی چیزی که به مدت سه… ادامه مطلب »