List/Grid

رادیو تندر استراک در دسته رادیو تندر

میز گردی در باره اسلام با هواداران اسلام لطیف

میز گردی در باره اسلام با هواداران اسلام لطیف شرکت کنندگان: جمشید شارمهد و فظایل عزیزان ، حسن اجلالی ، حمید میرزا آقاصی ، علی ظرابی دیدن این برنامه  … ادامه مطلب »

درمانگی سلطنت طلبان نتیجه روی کردن به قدرت های بیگانه است .

درمانگی سلطنت طلبان نتیجه روی کردن به قدرت های بیگانه است . برنامه رادیو تندر در تاریخ۱۲ خرداد ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با۱ ژوئن ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن… ادامه مطلب »

آیا شاه تنها یک سمبل است ؟

آیا شاه تنها یک سمبل است ؟ در فرهنگ ایرانی شاه مانند چوب کبریت نیست برنامه رادیو تندر در تاریخ ۵ خرداد ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۲۵ می ۲۰۱۲… ادامه مطلب »

وظیفه پادشاه در آیین ریشه ای و بحث انحرافی همبستگی

وظیفه پادشاه در آیین ریشه ای و بحث انحرافی همبستگی برنامه رادیو تندر در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۲۰ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن… ادامه مطلب »

سخنی در رابطه با اتحاد ملی

سخنی در رابطه با اتحاد ملی برنامه رادیو تندر در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱۸ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد   دیدن این برنامه در… ادامه مطلب »

حقوق مذهب در آیین ریشه ای

حقوق مذهب در آیین ریشه ای برنامه رادیو تندر در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱۳ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه در یوتیوب… ادامه مطلب »

ما با درفش کاویانی پا به عرصه مبارزه گذاشتیم

ما با درفش کاویانی پا به عرصه مبارزه گذاشتیم برنامه رادیو تندر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱۱ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این… ادامه مطلب »

ضرورت پرداختن به بحث انحراف کننده مبارزه مدنی بدون خشونت

ضرورت پرداختن به بحث انحراف کننده مبارزه مدنی بدون خشونت سراب مقاومت مدنی برنامه رادیو تندر در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۶ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان:… ادامه مطلب »

شبحه روشنفکران و آدرس های اشتباهی

شبحه روشنفکران و آدرس های اشتباهی

شبحه روشنفکران و آدرس های اشتباهی و سه خصوصیت ویژه انجمن پادشاهی ایران برنامه رادیو تندر در تاریخ۱۱ اردیبهشت ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱ می ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید… ادامه مطلب »

یک نمونه عشق در فرهنگ ایرانی

زهی شیرین و شیرین مردن او زهی جان دادن و جان بردن او چنین واجب کند در عشق مردن به جانان، جان، چنین باید سپردن فرهنگ نیاکانی میآموزد که ما… ادامه مطلب »