List/Grid

رادیو تندر استراک در دسته رادیو تندر

دو تواب ، احمد باطبی و امیر عباس فخرآور ملخ های اخته

دو تواب ، احمد باطبی و امیر عباس فخرآور ملخ های اخته برنامه رادیو تندر در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱۲ اوت ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید… ادامه مطلب »

پادشاهی را از راه رفراندم و مجلس موسسان نمیتوان به کرسی نشاند.

پادشاهی را از راه رفراندم و مجلس موسسان نمیتوان به کرسی نشاند. آن چیزی که شما برای اتحاد با جمهوری خواهان همپیمان خود میخواهید مبارزه برای پادشاهی نیست. اول رفراندم… ادامه مطلب »

پاسخ به پرسشهایی در زمینه شیوه های یارگیری و سازماندهی در انجمن پادشاهی ایران از دیدگان امنیتی

پاسخ به پرسشهایی در زمینه شیوه های یارگیری و سازماندهی در انجمن پادشاهی ایران از دیدگان امنیتی چه کسی را به درون میپذیریم و چه کسی باید بیرون بماند؟. درون… ادامه مطلب »

ما به چه دلیل خود را روزبهان مینامیم ؟

ما به چه دلیل خود را روزبهان مینامیم ؟ افتخار ما این است که خود را با نام روزبهان بنامییم برنامه رادیو تندر در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۶۳۷۶ (۱۳۹۱… ادامه مطلب »

افزایش مقاومت و درگیریها

افزایش مقاومت و درگیریها برنامه رادیو تندر در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۶ جولای ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه در یوتیوب فایل… ادامه مطلب »

مسئله زنان از دیدگاه مبارزاتی

مسئله زنان از دیدگاه مبارزاتی دیدن این برنامه در یوتیوب   فایل های صوتی این برنامه: [1], [2], [3], [4]

توفان در فنجان آب پاسخ به «مبارزین دلآور» سرزمین «فیس بوک»

توفان در فنجان آب پاسخ به مبارزین دلآور سرزمین فیس بوک انجمن پادشاهی کجاست؟ چه کسی انجمن پادشاهی است؟ رابطه ما با شاهزاده رضا پهلوی چیست؟ وظایف اساسی ما در… ادامه مطلب »

آیین ریشه ای و زنان

آیین ریشه ای و زنان برنامه رادیو تندر در تاریخ ۴ تیر ماه ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با۲۴ ژوئن ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه فایل های صوتی… ادامه مطلب »

اهمیت شمشیر اسلام زدایی در دست انجمن پادشاهی ایران

اهمیت شمشیر اسلام زدایی در دست انجمن پادشاهی ایران برنامه رادیو تندر در تاریخ ۳۱ خرداد ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه… ادامه مطلب »

برنامه ای به یاد تکاور تندر زنده یاد بیژن عباسی ( پیروز)

برنامه ای به یاد تکاور تندر زنده یاد بیژن عباسی ( پیروز) فردی که اولین کلنگ نابودی گور خمینی را زد، در زیر متن سخنرانی وی را که در تاریخ… ادامه مطلب »