List/Grid

رادیو تندر استراک در دسته رادیو تندر

آن روز، امروزست!

آن روز، امروزست!

ارتشهای یونان و روم و مغول و تاتار و باختر، هریک روزی به ایران تاخته و سوخته و کشته و رفته اند. ولی نژادکشان درنده ی تازی در شهرها و… ادامه مطلب »

گفتگوی با رادیو آزادگان

گفتگوی با رادیو آزادگان

یکشنبه ۱۰ خرداد جمشید شارمهد به دعوت بانو «شکوه ارشادی» مدیر«رادیو آزادگان سوئد» به پرسشهای هم میهنان پاسخ دادند. رادیو آزادگان به خاطر برنامه های خواص خود، بین هواداران نظام… ادامه مطلب »

ای رهبر، از کود و پهن، مغز و تن و سر!

ای رهبر، از کود و پهن، مغز و تن و سر // ای جوخه اعدام تو هر روز، شدید تر. با وعده و تزویر،  تو بر صدر نشستی //  و… ادامه مطلب »

اسلام برو که بر نگردی!

ای دین سنان و خنجر و زور // از منطق و دانش بشر دور ای دفن نگشته مرده دهر // ای لاشه ی بویناک منفور ای آنکه ز شدت تعفن… ادامه مطلب »

تیغ در دست زنگی مست

تیغ در دست زنگی مست

سپاه پاسداران با اقدامات نابخردانه خود امنیت ملی ایران را به خطر انداخته است و بنا دارد این راه را ادامه دهد. برای این اراذل، ایران ارزشی ندارد و باید… ادامه مطلب »

در آرزوی صلح جهانی

در آرزوی صلح جهانی

«سربازان انجمن پادشاهی ایران» بنا دارند اطلاعات به دست آمده خود را  از توانایی و موقعیت  و محل سایت های موشکی سپاه، پاسداران که قابلیت حمل سلاح های اتمی را… ادامه مطلب »

شریکان دزد

شریکان دزد

میگویند شرایط انقلابی در میهن و جهان آماده است. من به این گفته ها اعتمادی ندارم. هنوز بخش بزرگی از اقشار مرفه و نیمه مرفه شهری، گرچه از اوضاع کنونی… ادامه مطلب »

شما بهتر است حرف نزنید!

فرهنگ ایرانی میگوید: در دیده ما شاه بود سایه یزدان // تا کور شود دیده بیگانه پرستان. اگر قرار باشد این بچه «سایه یزدان» ایران باشد، بهتر است ملت ایران… ادامه مطلب »

پیشگویی بانو سرور در پس «انتخابات» {جنبش مردم‎}

زابرتیره باران خواهد آمد // چه باران؟  آبشاران خواهد آمد چودست هم بگیرند آبشاران // خروشان سیل غران خواهد آمد چنان سیلی   که  بنیاد ولایت // کند یکباره ویران خواهد… ادامه مطلب »

برنامه ویژه نوروز ۶۳۸۱ شاهنشاهی (۱۳۹۶ اسلامی معاویه ای)

امروز ۶۳۸۱ سال از تاجگذاری کیومرث، سر سلسله دودمان پیشدادیان میگذرد. به همچنین امروز ۱۳۹۶ سال از قادسیه نخست و ۳۹ سال از از قادسیه دوم میگذرد. پیشرفت های تندر… ادامه مطلب »