List/Grid

آموزشهای آیین بهی استراک در دسته آموزشهای آیین بهی

جشن شهریورگان

جشن شهریورگان

شهریور روز از ماه شهریور چهارمین روز از شهریور ماه باستانی  برابر با 30 امرداد خورشیدی همازور شهریور امشاسپند مینوی سروری و فرمانروای برتن و جان و روان و پیشرفتداد… ادامه مطلب »

امردادگان فرخنده باد

امردادگان فرخنده باد

امرداد به چم فرشته بی مرگی و جاودانگی است که اگر الف آن را حذف کنیم چَم آن دگرگون شده و به دیو و مرگ تبدیل خواهد شد. شایسته است… ادامه مطلب »

تیرگان بر همگان خجسته باد

تیرگان بر همگان خجسته باد

تشتر (ماه تیر) در اساطیر ایران باستان الهه باران است  در آرزوی باران و سرسبزی باشیم. مراسم پیر نارسته سپندارمذ تا روز آذر در ماه تیر برابر با دوم تا… ادامه مطلب »

مراسم یاد بود درگذشتگان در آیین بهی

مراسم یاد بود درگذشتگان در آیین بهی

زرتشتیان در هنگام خاکسپاری کالبد یک درگذشته به دنبال مرده با سکوت و آرامش حرکت میکنند و در پیشاپیش کالبد درگذشته، کسانی که کالبد را همراهی میکنند راه میروند و… ادامه مطلب »

در باره اصول آیین بهی

در باره اصول آیین بهی

به خشنودی اهورا مزدا. در این جستار پیرامون اصول  آیین زرتشت سخن میگوییم. اشو زرتشت چنان بزرگ است که نمیتوان او را ستود و اگر خاموش بمانیم و بزرگی اندیشه… ادامه مطلب »

آموزش آیین بهی – موبد مانترانو

آموزش آیین بهی – موبد مانترانو

خوشنوثره اهوره مزدا مانند بهترین سرور بر طبق قانون مقدس بهترین داور است کسیکه اعمال جهانی منش نیک را بسوی مزدا و شهریاری را که به منزله ی نگهبان بیچارگان… ادامه مطلب »