List/Grid

آموزشهای آیین بهی استراک در دسته آموزشهای آیین بهی

گاهنبار و دادُ دَهش

گاهنبار و دادُ دَهش

فريدون فرّخ فرشته نبود                      ز مشك و ز عنبر سرشته نبود به داد و دهش يافت آن نيكوئى           تو داد… ادامه مطلب »

جَشَن باد درگذشت اشو زرتشت

جَشَن باد درگذشت اشو زرتشت

روز خیر(خور) از ماه دی یازدهمین روز دی ماه باستانی و پنجم دی معاویه ای   زرتشت در هنگام یورش ناگهانی قبایل تور در بلخ به دست یک تورانی کشته… ادامه مطلب »

یلداتان پر شُگون

یلداتان پر شُگون

شب چله   یلدا شب زایش الهه میثره (میترا) بر همگان همایون باد   در ایران باستان و گذشته های پیش از اشو زرتشت ، در میان مردمانی که زندگی… ادامه مطلب »

مهر نیایش

مهر نیایش

  یزدان پناه باد ، دیر زیوشنی شاد باد به بهانه فرارسیدن ماه مهر می ستاييم مهر را که آفريده اهورامزداست برای خشنودی اهورامزدا می ستاييم او را با بهترين… ادامه مطلب »

جشن سده پر شگون باد

جشن سده پر شگون باد

به نام دادار اورمزد فرَه‌مند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا جشن سده برابر با روز مهر شانزدهمین روز از ماه بهمن ۱۰ بهمن خورشیدی بر تمام ایرانیان شاد… ادامه مطلب »

نیایش جشن نوروز

نیایش جشن نوروز

سرود و نیایش اوستایی برای سال نو ( اوستای سال نو) و برگرفته از اوستای هفتن یشت به زبان اوستایی با ترجمه پارسی در برابر دیدگان شما گرامیان قرار داده… ادامه مطلب »

جشن خوردادگان

جشن خوردادگان

دراندیشه اوستایی، خورداد(هئوروتات)فروزه رسایی وکمال است. به سرسبزی و شادمانی بیندیشیم روز اشتاد ایزد از ماه خورداد ( ۲۴ خورداد ) روز زیارت ستی پیر سبز از اشتاد روز تا… ادامه مطلب »

نیایش نوروز اشو زرتشت

نیایش نوروز اشو زرتشت

خشنه اثره اهوره مزداو بکوشیم تا آیین راستی وخرد نیز که برگرفته ازفرهنگ باستانی ایران است برجهانیان آشکار گردد سرود و نیایش اوستایی زرتشتیان برای سال نو ( اوستای سال… ادامه مطلب »

درگذشت کوروش بزرگ

درگذشت کوروش بزرگ

سیــــزده اسفند مــاه در گذشت کوروش بزرگ هخامنشی گرامی باد کوروش بزرگ بنیانگذار کشور ایران ، مردی که تاریخ نگاران او را “اندیشمند ،‌انسان دوست ، دادگستر و مهربان” خوانده‌اند…. ادامه مطلب »

جشن سپندارمزگان خجسته باد

جشن سپندارمزگان خجسته باد

 اسپندار مذ روز از اسفند ماه جشن ستایش زنان ، جشن مردگیران ، پنجمین روز از ماه اسفند باستانی و 29 بهمن امروزی «ای آرمئی‌تی‌، ای نماد و نشانه ایمان… ادامه مطلب »