آریایی یک فرهنگ است و نه یک نژاد

آریایی یک فرهنگ است و نه یک نژاد

معتبر ترین سندی که از عنوان آریایی نام برده است در کتیبه های حک شده بر دیواره های سنگی گور پادشاهان هخامنشی نظیر داریوش بزرگ و خشایارشای بزرگ است که… ادامه مطلب »

مصادره کنندگان مال و فرهنگ ایرانی

مصادره کنندگان مال و فرهنگ ایرانی

مصادره هنگامی به کار میرود که دولتی دارایی و مالی را به نام خود کند. چنیبن کاری نخستین بار در زمان خلفای اُمَوی انجام شد ، آنها که در سنگدلی… ادامه مطلب »

شاهپور دوم معروف به شکارچی اعراب

شاهپور دوم معروف به شکارچی اعراب: نهمین ‌پادشاه‌ ساسانی، شاهپور دوم بیشترین‌ زمان‌ حکومت را در ایران داشت. وی هفتاد سال‌ پادشاه ایران‌ بود و جالب ‌است ‌بدانید وی زمانیکه… ادامه مطلب »

جَشَن باد درگذشت اشو زرتشت

جَشَن باد درگذشت اشو زرتشت

روز خیر(خور) از ماه دی یازدهمین روز دی ماه باستانی و پنجم دی معاویه ای   زرتشت در هنگام یورش ناگهانی قبایل تور در بلخ به دست یک تورانی کشته… ادامه مطلب »

یلداتان پر شُگون

یلداتان پر شُگون

شب چله   یلدا شب زایش الهه میثره (میترا) بر همگان همایون باد   در ایران باستان و گذشته های پیش از اشو زرتشت ، در میان مردمانی که زندگی… ادامه مطلب »

مهر نیایش

مهر نیایش

  یزدان پناه باد ، دیر زیوشنی شاد باد به بهانه فرارسیدن ماه مهر می ستاييم مهر را که آفريده اهورامزداست برای خشنودی اهورامزدا می ستاييم او را با بهترين… ادامه مطلب »

رستم و آغاز نبرد ایران و توران

رستم و آغاز نبرد ایران و توران

زادن رستم چندي از پيوند زال و رودابه نگذشته بود که رودابه بارور گرديد و پيکرش گران شد. هر روز چهره اش زردتر و اندامش فربه تر ميشد، تا آنکه… ادامه مطلب »

جشن سده پر شگون باد

جشن سده پر شگون باد

به نام دادار اورمزد فرَه‌مند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا جشن سده برابر با روز مهر شانزدهمین روز از ماه بهمن ۱۰ بهمن خورشیدی بر تمام ایرانیان شاد… ادامه مطلب »

محمد جواد ظریف و جزیره ابوموسی

محمد جواد ظریف و جزیره ابوموسی

به نام دادار اورمزد فرَه‌مند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا به نام ایران و جزایر همیشه ایرانی در خلیج همیشه پارس از آغاز تاریخ نگاشته شده بشری (چیزی… ادامه مطلب »

کوروش شهریار روشنایی ها

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا برای بزرگداشت هفتم آبان ماه روز جهانی کوروش بزرگ هفتم آبان سال ١١٩٩ ايرانی برابر با ٥٣٩ پيش… ادامه مطلب »