محمد جواد ظریف و جزیره ابوموسی

محمد جواد ظریف و جزیره ابوموسی

به نام دادار اورمزد فرَه‌مند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا به نام ایران و جزایر همیشه ایرانی در خلیج همیشه پارس از آغاز تاریخ نگاشته شده بشری (چیزی… ادامه مطلب »

کوروش شهریار روشنایی ها

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا برای بزرگداشت هفتم آبان ماه روز جهانی کوروش بزرگ هفتم آبان سال ١١٩٩ ايرانی برابر با ٥٣٩ پيش… ادامه مطلب »

ازدواج زال و رودابه

ازدواج زال و رودابه

رفتن زال به کابل ديوان مازندران و سرکشان گرگان بر منوچهر شاهنشاه ايران شوريدند. سام نريمان فرمانداري زابلستان را به فرزند دلاورش زال زر سپرد و خود براي پيکار با… ادامه مطلب »

زال سپید مو

زال سپید مو

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا داستان سام و سيمرغ سام نريمان، امير زابل و سرآمد پهلوانان ايران، فرزندي نداشت و از اينرو خاطرش اندوهگين… ادامه مطلب »

منوچهر شاه

منوچهر شاه

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا زادن منوچهر هنگامي که ايرج بدست برادرانش سلم و تور کشته شد، همسر او «ماه آفريد» از وي… ادامه مطلب »

زندگی فریدون پس از ضحاک تازی

زندگی فریدون پس از ضحاک تازی

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا جشن مهرگان ‌فريدون نخستين روز مهرماه به تخت نشست و تاج کياني بسر گذاشت. مردم به شاهنشاهي او… ادامه مطلب »

ضحاک ماردوش

ضحاک ماردوش

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا ناسپاسي جمشيد ساليان دراز از پادشاهي جمشيد گذشت. دد و دام و ديو و آدمي در فرمان او… ادامه مطلب »

نخستین شاهان از زبان فردوسی

نخستین شاهان از زبان فردوسی

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا کيومرث و سيامک ‌درآغاز مردم پراکنده مي زيستند. نخستين کسي که بر مردم سرور شد و آئين پادشاهي… ادامه مطلب »

منم آرش، سپاهی مردی آزاده

منم آرش، سپاهی مردی آزاده

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا به پاسداشت  نام آرش آرش کمانگیر شیر بیشه‌ی ایران زمین حماسه آرش كه در تيريشت به تفصيل از… ادامه مطلب »

کیاراد و پروین دخت در سایه تاریخ

کیاراد و پروین دخت در سایه تاریخ

به نام دادار اورمزد فرَهمند اشو افزونى جهان اَستومَند خْشْنَوُتْرَ اهورَهِ مزدا   غلامعلی خاکسار ابهری شاعر و نویسنده معروف ابهر در کتاب خود بنام “زنجیر” که در سال ۱۳۳۹ توسط… ادامه مطلب »