List/Grid

سلمان و اسلامش استراک در دسته سلمان و اسلامش

قرارداد نامه بین سلمان فارسی با محمد تازی

توافق نامه میان سلمان با محمد تازی که در کتاب (الدرجات الرفیه ؛ صفحهات ۲۰۶و ۲۰۷) و (الکامل) و در بسیاری از مستندات تاریخی هم اشاره شده است . سلمان… ادامه مطلب »

سلمان فارسی بنيانگذار اسلام

مايا، ناجا، بهوبودان، ابن بخشودان نامهای شاهزاده خائنی هستند که در اسلام به سلمان فارسی شهرت دارد و بنيانگذار اسلام و ارباب و آموزگار محمد تازی و تنها انگيزه او… ادامه مطلب »

برگزیده برنامه های سیمای انجمن در ماه می ۲۰۰۶

2006-05-22: چرا مسلمانان در باره تعداد زنان خسرو پرویز دروغ میگویند؟ خسرو پرویز در طول عمر خود با بیش از ۴ زن (و آن هم نه هم زمان) آشنایی نداشت…. ادامه مطلب »