فتح تهران

فتح تهران

عملیات فتح تهران طراحی شده توسط بهنام خرم روز بر اساس تجربیات تخصصی در یگان‌های ویژه انتظامی در آریا بوم در ۳ مرحله اصلی: ۱. آموزش و آمادگی جوانان توانمند… ادامه مطلب »

پوکر داغ

پوکر داغ

عموما در جریان مبارزه با رژیم دائما بایستی موقعیت سنجی کرد و کنش نیروها و گروهها ، زاویه برخورد یا ارتباط با آنهارا پیوسته سنجید تا در روند پیشبرد اهداف… ادامه مطلب »

«تلگرام» پناهگاه مجازی و یا قتلگاه حقیقی؟ {بخش یک}

«تلگرام» پناهگاه مجازی و یا قتلگاه حقیقی؟ {بخش یک}

هنگامی که سخنگوی سایبری سپاه پاسداران اسلام، ادعا میکند که: «سپاه پاسداران بر شبکه تلگرام اشراف دارد»، شوربختانه او حقیقت را گزارش میدهد و ما باید بپذیریم.این یک ادعای دروغین… ادامه مطلب »

در باره ۳ چیز «قیام ری استارت» و «حفره امنیتی تلگرام» وپادشاهی …

نخست: هنوز آتش مسجدی که یک دسته از جوانان علاقه مند به ری استارت خاموش نشده است که یک دسته تخم حرام سلطنت طلب (که عمدتا پیرو سیاستهای سپاه هستند)… ادامه مطلب »

نخستین برنامه از سلسه برنامه های آموزشی (پرسش و پاسخ ) و گامهای نخست برای تشکیل انجمن

نخستین برنامه از سلسه برنامه های آموزشی (پرسش و پاسخ ) و گامهای نخست برای تشکیل انجمن

پاسخ به پرسشهایی در زمینه شیوه های یارگیری و سازماندهی در انجمن پادشاهی ایران از دیدگان امنیتی

پاسخ به پرسشهایی در زمینه شیوه های یارگیری و سازماندهی در انجمن پادشاهی ایران از دیدگان امنیتی چه کسی را به درون میپذیریم و چه کسی باید بیرون بماند؟. درون… ادامه مطلب »

توفان در فنجان آب پاسخ به «مبارزین دلآور» سرزمین «فیس بوک»

توفان در فنجان آب پاسخ به مبارزین دلآور سرزمین فیس بوک انجمن پادشاهی کجاست؟ چه کسی انجمن پادشاهی است؟ رابطه ما با شاهزاده رضا پهلوی چیست؟ وظایف اساسی ما در… ادامه مطلب »

اهمیت شمشیر اسلام زدایی در دست انجمن پادشاهی ایران

اهمیت شمشیر اسلام زدایی در دست انجمن پادشاهی ایران برنامه رادیو تندر در تاریخ ۳۱ خرداد ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ شرکت کنندگان: جمشید شارمهد دیدن این برنامه… ادامه مطلب »

قوانین مبارزات مدنی چیست؟

قوانین مبارزات مدنی چیست و انجمن پادشاهی ایران چگونه از آن برای براندازی رژیم اسلامی استفاده میکند. مبارزات مدنی بدون خشونت تنها در چارچوب قوانین موجود یک کشور انجام میشود… ادامه مطلب »

فراخوان استاد فولادوند برای پیوستن به تندر

فراخوان استاد فولادوند برای پیوستن به تندر

تندر با قدرت هر چه تمام تر با یاری یکایک شما تا مرز پیروزی کامل به پیش برود ، که به پیش خواهیم رفت . ما کار خودمان را انجام… ادامه مطلب »