در آرزوی صلح جهانی

«سربازان انجمن پادشاهی ایران» بنا دارند اطلاعات به دست آمده خود را  از توانایی و موقعیت  و محل سایت های موشکی سپاه، پاسداران که قابلیت حمل سلاح های اتمی را دارند در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

فیلم پیام ارسال شده:

فیلم ارسال شده

 

 

 

متن بیانیه سربازان انجمن پادشاهی:

درود بر صلح جهانی

ما سربازان انجمن پادشاهی ایران توانستیم به اطلاعات تسلیحاتی مهمی در ایران دست پیدا کنیم . و به دست انجمن و شخص جناب شارمهد برسانیم.

ما میخواهیم محل تمام سایت های موشکی با قابلیت حمل سلاح اتمی و تمام مخازن و محل های نگهداری و تمامی سیلو های زیر زمینی در سراسر ایران را به جهانیان نشان دهیم . تا مردم ایران و جهانیان از اهداف شوم این جنایتکاران با خبر شوند.

ما انجمن پادشاهی ایران در آارزوی ایرانی بدون سلاح هسته ای هستیم و به ملت ایران میگوییم که سپاه پاسداران، خود نخستین دشمن منافع ملی ایران است. سیاست های ایران‌ ستیزانه سپاه، غیر از دشمن تراشی و تضعیف ایران فایده دیگری نداشته است. ایران بدون سپاه پاسداران، ایرانی امن تر خواهد بود

منتظر پیام های تصویری ما در هفته های آینده باشید.

پاینده ایران، کوبنده تندر

Tags: , ,

Comments are closed.