هم آموزش زبان مادری و هم آموزش «به» زبان مادری.

هنگامی که یک سیل کوه شکن راه خود را میگشاید به همراه خود لاشه های چهار پایان مرده ای را که گند گرفته اند را نیز به همراه خود میآورد. وظیفه ماست که این لجن های متعفن به اصطلاح «سوپر ناسیونالیست» را از دایره فعالیت های خود دور کنیم.

این سخنرانی در تاریخ  ۲۳ مارچ ۲۰۱۵ میلادی از رسانه های انجمن پادشاهی پخش شده است.

لینک این برنامه در یوتوب:

Comments are closed.