پاسخ به «کارشناس امنیتی» رژیم درمانده اسلامی

مهندس جمشید شارمهد

جمشید شارمهد مدیر رادیو تندر

پاسخ به آقای پارسی مود. و تلاشش برای آرام کردن جبهه خودی.

مقایسه ایران اسلامی که هرچه میگذرد پایه های پیروانش را از دست میدهد با کوبا و چین یک مقایسه نارواست.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

فایل های صوتی برنامه

 [1]،  [2]، [3]، [4]

Comments are closed.