خمینی دروغ نگفت! او حتی «خدعه» هم نکرد!

مهندس جمشید شارمهد

جمشید شارمهد مدیر رادیو تندر

خمینی دروغ نگفت! او حتی خدعه هم نکرد.
زمانی که گفت «دلخوش نباشید که آب را مجانی میکنیم و ….» قدرت را در تهران به دست گرفته بود و نیازی به «خدعه» کردن نداشت. دوم اینکه آن وعده ها را به پیروان دین الله داده بود و نه مردم ایران. این وعده برای آنها انجام شد.

برای مشاهده ویدیو کلیک کنید

فایل های صوتی برنامه

 [1]،  [2]، [3] 

 

Comments are closed.