ما به چه دلیل خود را روزبهان مینامیم ؟

ما به چه دلیل خود را روزبهان مینامیم ؟
افتخار ما این است که خود را با نام روزبهان بنامییم

برنامه رادیو تندر در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۱۱ جولای ۲۰۱۲

شرکت کنندگان: جمشید شارمهد

 

مشاهده این برنامه در یوتیوب

 

فایل های صوتی این برنامه:

 

[1], [2], [3], [4]

Comments are closed.