افزایش مقاومت و درگیریها

افزایش مقاومت و درگیریها

برنامه رادیو تندر در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۶۳۷۶ (۱۳۹۱ معا.) برابر با ۶ جولای ۲۰۱۲
شرکت کنندگان: جمشید شارمهد

دیدن این برنامه در یوتیوب
فایل های صوتی این برنامه:

[1], [2], [3], [4]

Comments are closed.