فولادوند در مرز ایران

2007-01-04
تا چه اندازه دشمنی با فرهنگ ایرانی؟ سخنی با تجزیه طلب ها. اگر ما در باره محمد چیزی گفتیم با مدرک از زبان خود پیروان عربش گفتیم، شما گفته‌هایتان بر چه اساسی است.
[1], [2]
{آهنگ پایانی: درویش، گروه خاک، آلبم بنبست اندیشه}

Comments are closed.