برگزیده برنامه های سیمای انجمن در ماه ژوییه ۲۰۰۶

2006-07-21:
نمونه‌ای از تحریف تاریخ، در باره انواع ازدواج در سرزمین عرب. شبیه سازی زندگی عباس بر اساس زندگی بهرام.
[1], [2]
ویدیو همین برنامه را نگاه کنید
دزدان چراغ در دست، در باره ملای رومی (مولانا)
[3]
آینده جنگ اسراییل و تاثیر آن در منطقه.
[4]

Comments are closed.