تندر یک، کارزار سه – امضا

کارزار سوم تندر یک، پس از اندکی استراحت و سازماندهی مجدد، با نام امضا (Signatur) در برونمرز اجرا خواهد شد.
در این کارزار بانوان و مردان بین ۲۰ تا ۴۰ سال که از سلامت کامل برخوردارند میتوانند شرکت کنند. این کارزار نیاز به افرادی دارد که میتوانند متحمل سختی های بیشتری باشند. برای شرکت در این کارزار با دفتر انجمن در لندن تماس بگیرید.
منتظر اخبار بعدی باشید.

Comments are closed.