آیین ریشه‌ای

آیین ریشه‌ای سندی است که از سوی انجمن پادشاهی ایران برای فردای رهایی ایران طراحی شده است. این سند در ۱۷ بند اصلی، ۴ بند، در پیوست نخست و ۵ بند در پیوست دوم تنظیم شده است. آیین ریشه‌ای نخستین بار ۱۸ سال پس از انقلاب اسلامی منتشر شد.

آیین ریشه‌ای به زبان فارسی (pdf)

آیین ریشه‌ای به زبان انگلیسی (pdf)

مشترک دیدگاهها بشوید

2 دیدگاه

  1. درود بر نام استاد فرود فولادوند…..

  2. خشنوتره اهورامزدا
    خاطر نشان میشود برای زرتشتی شدن
    باید مراسم سدره پوشی انجام دهید و سنت وحشیانه ختنه را نیز در مورد فرزندانتان اجرا نکنید